top of page

Goed Nieuws Gemeente

Privacyverklaring
Verwerkingsverantwoordelijke

Goed Nieuws Gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

 

Persoonsgegegevens en doeleinden

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.


Goed Nieuws Gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen. Door het contactformulier in te vullen, gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleind.
 

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.


Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

 

Beveiliging van uw peroonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@goednieuwsgemeente.nl. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.


Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunt u per e-mail sturen naar info@goednieuwsgemeente.nl.


Goed Nieuws Gemeente

Snelliusstraat 8

7533 XW Enschede

terug naar home

bottom of page